[I] - 43. internationaler Lehrgang "WJJF / WJJKO 1976"

Lehrgang auf dem Kreuzfahrtschiff!